Tjänster

Vi utför och förmedlar transporttjänster inrikes såväl som gränslöst över hela Europa.

Vår kärnverksamhet utgörs framförallt av transporter av det speciella slaget såsom maskin och specialtransporter, men även utav transporter av "vanligt" gods såsom virke, stål, papper, industrigods samt gods för byggbranchen. 

Beroende på våra kunders behov är vi ofta en del i, eller tar hand hela kedjan, av en logistiklösning där transportslagen väg, järnväg sjö och flyg samverkar.
Våra tjänster kan delas in i följande grupper; specialtransport, maskintransport, projekttransport, båttransporter, forwarding och crosstrade. 
 

Just in time!

Rätt bil, på rätt plats och i rätt tid – det är grundläggande och för oss självklara förutsättningar för en lyckad start på er transport. Vi jobbar så gott som uteslutande med förarbundna transporter, det innebär korta ledtider samt att vi alltid har full koll på var just ert gods befinner sig.

Vi ser alltid till att er transport kommer fram till mottagaren på exakt rätt tidpunkt - inte senare och inte tidigare! Det är vad vi kallar för ”just in time”!
Är transporten extra brådskande så kan vi även erbjuda transporter med fordon bemannade med två eller fler chaufförer.

Specialtransport
Båttransport
Maskintransport
Forwarding
Projekttransport
Crosstrade