Specialtransport

Med specialtransport menar vi vanligtvis transport av gods som på grund av sin utformning (längd, bredd, höjd, vikt) inte passar in på vanliga lastbilsekipage.

Här handlar det sällan om några enkla rutin uppdrag utan tvärtom krävs det ofta en mycket noggrann detaljplanering av exempelvis färdväg och val av transportslag. Det kan den ena dagen gälla en 4 meter bred verkstadsmaskin som ska flyttas ifrån Trollhättan till hamnen i Göteborg och nästa dag fem 45 tons värmeväxlare ifrån Barcelona till München.

  • Specialtransporter med öppna och täckta specialtrailers både inrikes och över hela Europa.
  • Generella tillstånd för bred, hög, lång och tung last i Europa.
  • Varningsbil, VTL-eskort, polis-eskort
  • Färdvägsrekognosering och framkomlighetsarbeten

När godsets dimensioner kräver tillstånd ordnar vi givetvis det - för de flesta västeuropeiska länderna har vi redan generella tillstånd för bred, hög, lång och tung last. Vi håller kontakten med berörda myndigheter och ordnar vid behov varningsbil samt poliseskort.

Beroende på transportens behov och godsets utformning så tar vi tillsammans med kunden fram en passande transportlösning där vi exempelvis använder öppen mega-, jumbo-, trombon- eller lågbords-trailer.
För väderkänsligt gods, som exempelvis nya verkstadsmaskiner, utför vi även täckta specialtransporter. Med specialbygda trailers lastar vi upp upp till 1360 cm långt, 420 cm brett och 410 cm högt - komplett under tak och innanför kapell.

Vid transporter utanför EU hjälper vi er med tulldokument och förtullning genom våra tullagenter.

Kontakta oss för mer information gällande specialtransporter eller fyll i din offertförfrågan direkt via vårt offertformulär.
    

Specialtransport till Tyskland

Vi utför täckta maskin och specialtransporter, komplett lastade under tak och kapell - upp till 1360 cm långt, 420 cm brett och 410 cm högt!

Transformator transport - Billafrakt

Transport av 64 ton tung omvandlare ifrån Belgien till Sverige.

Bredlast - Billafrakt

Konvoj körning med 3st öppna bredlastekipage, eskorterade av varningsbil genom Tyskland.

Convoi exceptionnel

Specialtransport med lågbordstrailer.