Projekttransport

Vid projekttransporter tar vi hand om hela logistiken kring ert projekt enligt en "one-stop-shop" princip.

Ni får en kontaktperson, en leverantör som tar hand om hela ert logistikbehov.
Det innefattar själva transporterna, både med specialtrailers och med "vanliga" ekipage. Vi utför färdvägsrekognosering och framkomlighetsarbeten utmed färdvägen samt inne på projekt ytor. Vi ordnar kranarbeten, bärarlag och mellanlager, både inrikes och utrikes. 
Vi sköter all sambands komunikation mellan leverantörer och leveransplatser samt koordinerar transporter ifrån olika produktions ytor för leveranser till en eller flera leveransplatser.

  • One-stop-shop = en kontaktperson, en leverantör som tar hand om hela ert logistikbehov.
  • Kombinerade väg, järnväg, sjö och flygfraktslösningar.
  • Nätverk för projektlogistik i hela världen.
  • Personlig service!

Genom våra samarbetspartners har vi nätverk för projektlogistik i hela världen med kombinerade järnvägs, sjö och flygfraktslösningar.

Vid transporter utanför EU hjälper vi er med tulldokument och förtullning genom våra tullagenter.

Kontakta oss för mer information gällande projekttransporter eller fyll i din offertförfrågan direkt via vårt offertformulär.
   

Lossning med mobilkran

Utförande av transport samt lossning av hög transformator med mobilkran.

Projekt logistik

Koordinerade leveranser av stora volymer med maskinutrustning vid en nyetablering av ett asfaltverk.

Projekt logistik - Billafrakt

Löpande transporter av totalt nio lass med 18 meters rör enligt leverans-schema med 30 minuters tidsfönster.

Projekt logistik - shipping

En av fem stora propelleraxlar omlastade i hamn ifrån trailer till flat-rack flak för skeppning till Japan.


.
.
.