Crosstrade

Crosstrade innebär helt enkelt en transport som går mellan en avsändare och mottagare i övriga Europa medans fraktbetalaren vanligtvis finns i Sverige.

Precis som med tjänsten ”Forwarding” kan vi tack vare ett stort kontaktnät, som sträcker sig över hela Europa, erbjuda lösningar för alla typer av transporter och transportbehov.
Vi utför regelbundet crosstrade-tjänster av maskin och specialtransporter men även av "vanligt" gods så som virke, stål, papper, industrigods samt gods för byggbranchen.

  • Nätverk för crosstrade transporter i hela Europa.
  • Projekt-, maskin- och specialtransporter.
  • Crosstrade transporter av industrigods, virke, stål, papper samt gods till byggbranchen.
  • Personlig service!

Vid transporter utanför EU hjälper vi er med tulldokument och förtullning genom våra tullagenter.

Kontakta oss för mer information gällande crosstrade eller fyll i din offertförfrågan direkt via vårt offertformulär.
   

.